Website van Inrima Advies BV


Go to content

Main menu:


Copyright

Op de inhoud van de website en de daarin opgenomen gegevens en informatie, dit alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende. Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiŽren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciŽle doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Inrima Advies te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de inhoud en of de uiterlijke verschijningsvorm van de Inrima Advies website.

Bedrijfsprofiel | Dienstverlening | Opdrachten en opdrachtgevers | Nieuws | Contact | Privacy | Disclaimer | Copyright | Site Map


Copyright Inrima Advies BV

Back to content | Back to main menu