Website van Inrima Advies BV


Go to content

Main menu:


Kwaliteit van de informatievoorziening

Dienstverlening

Als informatie belangrijk is, dan is natuurlijk ook de kwaliteit van de informatievoorziening van (groot) belang. Hierbij kunnen de volgende vragen aan de orde komen: hoe zijn de informatieproducerende processen ingericht, hoe zijn de informatieverwerkende processen ingericht en ook hoe zijn de informatieverstrekkende processen ingericht? Welke controls zijn in de diverse processen ingebouwd om de kwaliteit van de informatie te kunnen waarborgen (denk hierbij bv aan functiescheiding, maar ook aan logging en diverse vormen van validaties)? Zijn de processtappen logisch (en beschreven), kunnen de verschillende processtappen in de tijd gezien op een goede wijze door de betrokken worden uitgevoerd?

Voorgaande staat ook wel bekend als administratieve organisatie & interne controle (AO/IC). In onze visie en aanpak staat echter vooral de kwaliteit van de informatie centraal en minder de diverse controles. Wat moet een bedrijf zoal doen om deze kwaliteit te kunnen creŽren en te kunnen waarborgen?

De kwaliteit van de informatievoorziening dient ook de betrouwbaarheid van de opgeleverde managementinformatie te kunnen garanderen. Daarnaast is er natuurlijk altijd het 'probleem' van het vaststellen van de daadwerkelijk benodigde management-informatie, oftewel 'de informatie op basis waarvan de processen kunnen worden (bij)gestuurd'. Onze dienstverlening is erop gericht om bedrijven te helpen de kwaliteit van hun informatievoorziening (blijvend) te verbeteren.

Herkent u dit?
Managementinformatie bestaat vaak uit lijvige documenten (vijftig of meer pagina's is zeker geen uitzondering) waarin de belangrijke gegevens 'verpakt' zitten. Het is de kunst om de gewenste en benodigde gegevens in deze brei van informatie te traceren.

Beter is het als de managementinformatie is gebaseerd op de gewenste stuurelementen, met bijvoorbeeld periodiek een verdieping van een bepaald onderwerp. Wij kunnen uw bedrijf helpen om op een methodische wijze de beschikbare bedrijfsinformatie om te zetten in bruikbare management-informatie, op basis waarvan de bedrijfsprocessen kunnen worden (bij)gestuurd.

(Verwante) onderwerpen binnen onze dienstverlening:
(inrichten) administratieve organisatie;
opstellen procedures en werkinstructies;
opstellen benodigde managementinformatie (stuurinformatie).

Bedrijfsprofiel | Dienstverlening | Opdrachten en opdrachtgevers | Nieuws | Contact | Privacy | Disclaimer | Copyright | Site Map


Copyright Inrima Advies BV

Back to content | Back to main menu