Website van Inrima Advies BV


Go to content

Main menu:


Management Consultancy

Dienstverlening

Onze dienstverlening heeft betrekking op het adviseren van de opdrachtgever met betrekking tot mogelijke verbeteringen in zijn bedrijfsvoering cq bedrijfsprocessen. Deze adviezen kunnen betrekking hebben op verschillende niveaus, te weten: strategisch, tactisch en operationeel.

Ook nemen we graag - samen met de opdrachtgever - de uitvoering en implementatie van deze adviezen ter hand. Daar waar de adviezen kunnen leiden tot aanpassingen in de ict-infrastructuur, kunnen we de adviezen samen met één van onze ict-netwerkpartners realiseren, waarbij wij de regierol vervullen en het aanspreekpunt voor de opdrachtgever blijven.

(Verwante) onderwerpen binnen onze dienstverlening:
business proces redesign (BPR);
ketenintegratie.

Bedrijfsprofiel | Dienstverlening | Opdrachten en opdrachtgevers | Nieuws | Contact | Privacy | Disclaimer | Copyright | Site Map


Copyright Inrima Advies BV

Back to content | Back to main menu